V2L (Vehicle to Load): Denne funksjonen gjør at du kan trekke strøm ut av hovedbatteriet i bilen og videre til det aller meste av elektrisk utstyr.

13771077-00 V2L kabel

Kabel følger med Han, Tang og Atto3 Design.